privacystatement

Privacystatement
Het is voor Taxibedrijf van Meurs Maastricht B.V. van groot belang om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van onze reizigers. In dit privacystatement lees je hoe wij persoonsgegevens verwerken en waarvoor wij ze gebruiken.
Taxibedrijf van Meurs Maastricht B.V. verwerkt persoonsgegevens op drie gronden:
• Uitvoering van de overeenkomst;
• Gerechtvaardigd (bedrijfs)belang;
• of voor de gevallen waarin je toestemming geeft.

Soms is het voor het goed uitvoeren van de dienstverlening nodig dat Taxibedrijf van Meurs Maastricht B.V. jouw persoonsgegevens opvraagt. Wanneer deze gegevens niet beschikbaar zijn, dan kan Taxibedrijf van Meurs Maastricht B.V. de dienstverlening wellicht niet goed uitvoeren.

Wanneer en waarvoor verwerkt Taxibedrijf van Meurs Maastricht B.V. je persoonsgegevens?
• Voor de uitvoering van onze dienstverlening en de financiële afwikkeling hiervan, bijvoorbeeld bij de aanschaf van onze producten en abonnementen. Wanneer een andere partij het vervoer uitvoert, verstrekt Taxibedrijf van Meurs Maastricht B.V. alleen noodzakelijke persoonsgegevens aan deze partij.
• Wanneer je contact hebt met Taxibedrijf van Meurs Maastricht B.V., via telefoon, e-mail, chat, social media, contactformulier, enquêtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken. Of wanneer je gebruik maakt van onze apps, en bij het aanmelden voor nieuwsbrieven.
• Om je te informeren over (nieuwe) producten en/of diensten van Taxibedrijf van Meurs Maastricht B.V.. Dit kan via:
o onze (web)winkels
o klantenservices
o (ticket)automaten
o onze (mobiele) websites en apps
o social media-campagnes
• De informatievoorziening is gebaseerd op jouw voorkeuren, algemene reisgegevens, opgegeven interesses en gebruik van onze (mobiele) websites en apps.
• Voor (interne) analyses voor: o procesverbetering;
o bezettingsgraad, planning en inzet van materieel;
o de ontwikkeling van producten en diensten;
o marktonderzoek;
o historische, statistische doeleinden

• Wanneer je toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief en/of speciale aanbiedingen van (onderdelen van) Taxibedrijf van Meurs Maastricht B.V.. Je kunt jouw toestemming altijd intrekken door middel van de afmeldlink die je in iedere nieuwsbrief of e-mail aantreft.
• Voor het afhandelen en terugbezorgen van gevonden voorwerpen
• Voor het behandelen van vragen en klachten met betrekking tot Taxibedrijf van Meurs Maastricht B.V. en voor het in behandeling nemen en beslechten van eventuele geschillen tussen jou en Taxibedrijf van Meurs Maastricht B.V.. Ook kan correspondentie gebruikt worden ter evaluatie en verbetering van de kwaliteit van dienstverlening alsmede ten behoeve van training, coaching en beoordelingsdoeleinden.
Op een aantal situaties waarin Taxibedrijf van Meurs Maastricht B.V. persoonsgegevens verwerkt of waarin anderen verantwoordelijk zijn voor de persoonsgegevens, gaan we hieronder nog wat dieper in.

Contractvervoer Taxi
Naast het reguliere vervoer verzorgt Taxibedrijf van Meurs Maastricht B.V. ook zogeheten contractvervoer, waarbij Taxibedrijf van Meurs Maastricht B.V. persoonsgegevens ontvangt vanuit haar opdrachtgever. In deze gevallen is niet alleen Taxibedrijf van Meurs Maastricht B.V., maar ook de opdrachtgever verantwoordelijk voor de manier van verwerken van persoonsgegevens die aan Taxibedrijf van Meurs Maastricht B.V. zijn verstrekt. Meer informatie kun je nalezen in het privacystatement van de betreffende opdrachtgever.

Social media
Taxibedrijf van Meurs Maastricht B.V. gaat graag in dialoog met reizigers, klanten, gebruikers van apps en bezoekers van de website. Taxibedrijf van Meurs Maastricht B.V. volgt en neemt deel aan discussies op internet en social media-kanalen zoals Facebook, Twitter en blogs. Via web en social media geeft Taxibedrijf van Meurs Maastricht B.V. nuttige informatie en beantwoordt relevante vragen. Hierbij kan het voorkomen dat Taxibedrijf van Meurs Maastricht B.V. (persoons-)gegevens vastlegt, bijvoorbeeld wanneer de klantenservice een vraag of klacht in behandeling neemt. Deze zullen in overeenstemming met dit privacystatement worden verwerkt. Taxibedrijf van Meurs Maastricht B.V. is niet verantwoordelijk voor de content van andere gebruikers van social media en voor hoe zij met persoonsgegevens omgaan.

Taxibedrijf van Meurs Maastricht B.V. apps
Taxibedrijf van Meurs Maastricht B.V. biedt een deel van haar dienstverlening aan door middel van apps. Taxibedrijf van Meurs Maastricht B.V. kan voor een goede werking van de app bij installatie toestemming vragen voor toegang en verwerking van bepaalde persoonsgegevens. Het verzamelen en verwerken van deze gegevens via apps valt ook onder dit privacystatement.

Cookiebeleid
Taxibedrijf van Meurs Maastricht B.V. maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes met gegevens die of op de harde schijf van je computer worden opgeslagen of in de sessie van jouw browser staan. Taxibedrijf van Meurs Maastricht B.V. plaatst cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking van haar website(s) of voor het leveren van een gevraagde dienst. In het geval van gebruik van tracking cookies, bedoeld voor marketingdoeleinden, wordt vooraf toestemming gevraagd aan de bezoeker van de website.
Je kunt het gebruik van cookies voorkomen door geen cookies te accepteren en/of alle reeds geplaatste cookies te verwijderen. Raadpleeg de help-functie van je browser om te zien hoe je dit kunt doen.
Taxibedrijf van Meurs Maastricht B.V. kan niet garanderen dat de website of elektronische diensten goed werken zonder cookies. Het kan zijn dat enkele functies verloren gaan of dat onderdelen zelfs helemaal niet te zien zijn.

Google Analytics
De diensten en websites van Taxibedrijf van Meurs Maastricht B.V. kunnen ook gebruikmaken van cookies van Google Analytics. Dat is een dienst van Google om gedetailleerde statistieken van een website te verzamelen. Taxibedrijf van Meurs Maastricht B.V. gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en op deze manier te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Taxibedrijf van Meurs Maastricht B.V. staat Google niet toe de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Andere websites
Op de websites van Taxibedrijf van Meurs Maastricht B.V. kun je links naar andere websites aantreffen. Taxibedrijf van Meurs Maastricht B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor hoe die externe partijen met uw gegevens omgaan. Lees hiervoor het privacystatement van de site die je bezoekt.

Informatiehuishouding
Taxibedrijf van Meurs Maastricht B.V. en de andere openbaar vervoersbedrijven willen ervoor zorgen dat het openbaar vervoer zo efficiënt en effectief mogelijk is. Daarom hebben de openbaar vervoersbedrijven er belang bij om inzicht te krijgen in reispatronen van reizigers. Dat inzicht is ook belangrijk voor derde partijen, zoals overheden die (openbaar) vervoer als taak hebben en zich inzetten voor de verbetering van de dienstverlening aan reizigers.

Dit inzicht verkrijgen wij door middel van statistisch onderzoek. Taxibedrijf van Meurs Maastricht B.V. en de andere openbaar vervoersbedrijven (tezamen “wij" of “we" of “ons") hebben samen besloten welke persoonsgegevens mogen worden gebruikt om het inzicht te verkrijgen en op welke wijze de persoonsgegevens mogen worden gebruikt. We noemen dat ook wel de Informatiehuishouding. Deze afspraken zijn vastgelegd in een Samenwerkingsovereenkomst tussen de openbaar vervoersbedrijven.

Hoe lang bewaart Taxibedrijf van Meurs Maastricht B.V. jouw gegevens?
Taxibedrijf van Meurs Maastricht B.V. bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk en nooit langer dan wettelijk is toegestaan. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Wat zijn jouw rechten?
Je hebt het recht op inzage in je eigen persoonsgegevens. Deze kan je opvragen bij onze klantenservice via het contactformulier op onze website. Wanneer gegevens onjuist zijn, kun je deze laten corrigeren. Ook heb je recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat je de gegevens die Taxibedrijf van Meurs. Maastricht B.V. verwerkt aan een andere partij kunt laten overdragen. Wil je jouw gegevens bij Taxibedrijf van Meurs. Maastricht B.V laten verwijderen? Dat is mogelijk vanaf het moment dat je geen (financiële) verplichtingen meer hebt bij Taxibedrijf van Meurs. Maastricht B.V.

Wijzigingen
Taxibedrijf van Meurs. Maastricht B.V behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Wij adviseren je om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn. Indien Taxibedrijf van Meurs. Maastricht B.V een belangrijke grote wijziging doorvoert in de manier waarop we je persoonsgegevens verwerken, dan zullen wij dit kenbaar maken via website(s) en nieuwsbrieven.

Vragen of opmerkingen
Bij vragen over dit privacystatement of over de wijze waarop Taxibedrijf van Meurs. Maastricht B.V persoonsgegevens verwerkt, kun je terecht via het contactformulier op onze website of neem contact met onze centrale.
Taxibedrijf van Meurs Maastricht B.V.heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld die toeziet op correcte naleving van de privacywetgeving. Hieronder vind je de contactgegevens van de Functionaris voor Gegevensbescherming.
• frank@taxivanmeurs.nl
Wanneer je van mening bent dat Taxibedrijf van Meurs Maastricht B.V. niet juist heeft gehandeld naar aanleiding van je opmerking of klacht, dan kun je bij de Autoriteit Persoonsgegevens een melding achterlaten via
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl