Klanten aan het woord

SOVSO De Zonnewijzer

In onze rubriek "de klant aan het woord geven we het woord aan
de heer Frank Offermanns.


Frank Offermanns is sedert twee jaar locatiedirecteur van de Zonnewijzer Heerlerbaan (Dr. Cl. Meulemanstraat) en Hoensbroek (Steenkoolstraat). SO Auti De Zonnewijzer is een school voor kinderen met een autistische stoornis. Directeur Frank Offermanns vertelt dat er veel vormen van autisme zijn, maar in het kort komt het erop neer, dat kinderen met een autistisch stoornis meestal een normale of meer dan normale intelligentie hebben. Deze kinderen met ASS-problematiek hebben moeite met het op de juiste manier interpreteren of uitleggen van de signalen die op hen af komen. Deze kinderen hebben last van ´omgevingsprikkels´.

Frank Offermans

Kinderen met een autistische stoornis kunnen niet goed tegen veranderingen. Eén van de sterke kanten van TVM is, dat steeds dezelfde chauffeur de kinderen ophaalt en weer thuis brengt. Twee keer per schooljaar worden de chauffeurs, die kinderen van SO Auti De Zonnewijzer vervoeren, door de heer Frank Offermanns uitgenodigd voor een voorlichting over autisme, er worden tips gegeven aan de chauffeurs over het omgaan met deze kinderen. Daarnaast is het beoogde doel tevens kennismaken met de chauffeurs, want de chauffeurs maken voor een niet gering deel, deel uit van de dag-invulling van de kinderen. Een chauffeur kan het gedrag van het kind ongewild verkeerd beïnvloeden en daar kan de school ´s ochtends, en de ouders na het middagrit, last van hebben. Door tips te geven en ervaringen uit te wisselen kan men problemen vooraf en ook achteraf voorkomen.

Schoolvervoer is eigenlijk een zaak tussen het taxibedrijf en de gemeente, de school SO Auti De Zonnewijzer speelt eigenlijk geen verantwoordelijke rol in dit gebeuren, de chauffeur dient onaangepast gedrag te melden bij de leiding van het taxibedrijf en deze nemen, als het onaangepast gedrag blijft voortduren, contact op met de gemeente die vervolgens maatregelen neemt: waarschuwing, schorsing en eventuele uitsluiting van verder vervoer. Maar door een goed contact op te bouwen met de chauffeurs, kan men op SO Auti De Zonnewijzer ook goed geïnformeerd worden door de chauffeurs betreffende eventuele problematieken rondom de kinderen die TVM vervoeren. Problematieken die in gezamenlijk overleg niet alleen besproken worden, maar tevens ook oplossingsgericht bekeken worden, in overleg tussen school-chauffeur -ouder en natuurlijk het kind. Vanuit deze benadering kan het eventueel aanwezige, negatieve gedrag van het kind daardoor positief beïnvloed worden. Ieder mens, dus ook ieder kind wordt beïnvloed of geraakt door dingen die gebeuren in de omgeving.

Een autistisch kind kan al van slag raken door iets kleins, een ogenschijnlijk onbelangrijk voorval. Daar zal de omgeving, in omgang met het kind met autisme, rekening mee dienen te houden. Rekening houden met kleine dingen kunnen voldoende zijn om hen van slag te laten raken. Daarom geeft de heer Offermanns aan de chauffeurs voorlichting waarin aantal tips gedeeld worden met de chauffeurs.

Tips voor chauffeurs
- zeg alleen wat je waar kunt maken, dreig nooit, blijf rustig, kalm en vriendelijk
- wees duidelijk, ga nooit in discussie, beter streng en consequent, dan onduidelijk
- praat met de ouders ook als het goed gaat, dat maakt dat ze ook naar je luisteren als het fout gaat
- zet de muziek nooit hard
- geef de kinderen een vaste plaats in de bus, eventueel samen met een leerkracht, wissel daarna niet meer van plaats
- wat je niet wil dat de kinderen doen, doe dat zelf ook niet

Een paar voorbeelden van tips waar onze chauffeurs hun voordeel mee kunnen doen in de begeleiding van de kinderen met een vorm van autisme. Kinderen die wij met z’n allen binnen TVM een warm hart toedragen.