Klanten aan het woord

Gemeente Landgraaf en Kerkrade

Taxibedrijf van Meurs verzorgt voor 17 gemeenten in Zuid-Limburg het leerlingenvervoer. Dit vervoer is voor kinderen die niet zelfstandig naar een basisschool, speciale school voor basisonderwijs, of een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs kunnen reizen. De gemeente moet volgens de wet zorgen voor passend vervoer voor alle kinderen naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school.


Aan het woord is Janine Schobben, reeds 29 jaar werkzaam bij de gemeente Kerkrade waarvan de laatste 27 jaar als coördinator van het leerlingenvervoer en als zodanig een belangrijke schakel tussen opdrachtgever ’de gemeenten’ en Taxibedrijf van Meurs. Het leerlingenvervoer van de gemeente Kerkrade zit in één overeenkomst samen met gemeente Landgraaf. Voor allebei de gemeenten is Janine de contactpersoon voor het leerlingenvervoer. Dagelijks worden verdeeld over 23 locaties in Zuid-Limburg in totaal 375 leerlingen (200 gemeente Kerkrade en 175 gemeente Landgraaf) vervoerd.
Schoolvervoer is een zaak tussen overheid en vervoerder, of spelen tevreden schooldirecties nog een rol in de aanbesteding?

Janine licht toe: ’In eerste instantie is het een aanbesteding volgens Europese normen, maar zeer zeker speelt kwaliteit een grote rol. De potentiële vervoerder moet aan een enorm pakket van eisen voldoen. De gemeenten verwachten maandelijkse gegevens zoals het totaal uitgevoerde ritten, routes met leerlingnamen, volgorde en tijden van ophalen, welke opstapplaatsen en eventuele wachttijden, klachten en incidentenregistratie (voorzien van data).’


Wat zijn de eisen aan de chauffeurs?

Janine vertelt aan welke eisen het personeel dient te voldoen: ’Een vaste chauffeur, maar ook een vaste vervanger bij ziekte of vakantie. Elke chauffeur voldoet aan de wettelijke eisen, inclusief de Verklaring Omtrent Gedrag, en beschikt over het certificaat Levensreddend Handelen. De chauffeur is op de hoogte en heeft kennis van specifieke gedragskenmerken van de leerlingen die hij/zij vervoert (bijvoorbeeld autisten). De chauffeurs beschikken over goede sociale vaardigheden en hebben een dienstverlenende houding zoals, helpen bij het in- en uitstappen van de leerling of zorgdragen dat de leerlingen aan de veilige kant van de weg in- en uitstappen.’


Wat is het vertrouwen in Taxibedrijf van Meurs?

Volgens Janine heeft Taxibedrijf van Meurs een sterke sociale houding en zijn ze in staat om een totaal pakket af te nemen waardoor de gemeenten Kerkrade en Landgraaf een groot vertrouwen hebben in deze vervoerder. ’De directie, Frank en Bert van Meurs, vervullen een sociale voorbeeldrol voor de werknemers die we terug zien in de hele uitvoering van het vervoer’ stelt Janine overtuigend.


Wat kun je ons vertellen over de toekomst in het leerlingenvervoer?

In het schoolvervoer staan forse veranderingen op stapel. ’Zo zal er onder de noemer van zelfredzaamheid en zelfstandigheid bekeken worden in hoeverre ouders in staat zijn om hun kinderen zelf te vervoeren, al is het met de fiets. Ook de prijzen zullen in de toekomst een rol spelen want we zullen allemaal moeten bezuinigen. Deze factoren spelen voor beide gemeenten in de toekomst een belangrijke rol. De positieve samenwerking en ervaringen met Taxibedrijf van Meurs worden in dit plaatje meegewogen’ besluit deze ambtenaar het positieve gesprek.