Personeelsbeleid

De chauffeurs vormen het gezicht en de telefonisten vormen de stem van ons bedrijf. Ze bepalen voor een belangrijk deel de klanttevredenheid.
Taxibedrijf van Meurs tracht voor haar medewerkers een goede werkgever te zijn, zodat er duurzame arbeidsrelaties ontstaan. Ervaren medewerkers dragen de kennis over aan collega’s die nog in een leerproces zitten.

Nieuwe chauffeurs worden gekoppeld aan een ervaren mentor chauffeur, om daarmee de gedrevenheid en het enthousiasme over te brengen. De geschiktheid van een chauffeur bestaat uit: in het bezit zijn van een rijbewijs, chauffeurspas en BHV-certificaat, maar vooral uit persoonlijksheidseigenschappen en sociale vaardigheden. Tijdens de inwerkperiode wordt de nieuwe chauffeur geschoold in wat het specifieke vervoer vergt. De aandacht gaat uit naar:

- het bieden van hulp aan passagiers bij het in- en uitstappen
- het vergrendelen van rolstoelen
- het aanpassen van de rijstijl

De afdelingen Planning en Bedrijfsvoering volgen de verrichtingen van de chauffeurs en gaan regelmatig gesprekken aan om de dienstverlening te optimaliseren.

Opleiding

Sinds 1 december 2012 beschikt Taxibedrijf van Meurs over een interne opleider die chauffeurs opleidt en bijschoolt voor het specifieke vervoer. Er vinden doelgroepenbijeenkomsten plaats, BHV-opleidingen, workshops zoals Rijden Nieuwe Stijl.