Voertuigen

Naast 8-persoons taxibussen beschikken wij over 15-persoons, 50-persoons- en 58-persoons bussen en 4-persoons of 6-persoons rolstoel-taxibussen. De rolstoel taxibussen zijn vrij indeelbaar in zitplaatsen en rolstoelplaatsen. De rolstoelen worden vastgezet met goedgekeurde rolstoelklemmen en voldoen aan de code VVR (Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden). Alle voertuigen zijn voorzien van een driepuntsgordel op iedere zitplaats en een geldig keuringsbewijs voor taxivervoer c.q. busvervoer.Uiteraard beschikt ieder voertuig over een jaarlijks goedgekeurde verbandtrommel en brandblusser. Alle bussen zijn bij aanvang van het vervoer niet ouder dan 5 jaar.Elke chauffeur heeft telkens zijn eigen bus ter beschikking en krijgt tijdens werktijd de gelegenheid de bus schoon te houden.