Klanten service

Contact

Waalbroek 5 (6369-TE) Simpelveld
Tel: 045 - 544 27 76
Fax: 045 - 544 50 05
K.v.K. 14.06.99.77
info@taxivanmeurs.nl
> routebeschrijving
> overige locaties

Klachten

Klachtenregeling
Taxibedrijf van Meurs staat voor optimale dienstverlening. Mocht u desondanks niet tevreden zijn, verzoeken wij u om dit kenbaar te maken. Er kan dan snel naar een adequate oplossing gezocht worden. Meldt u een klacht liever schriftelijk. U kunt ook onderstaand klachtenformulier gebruiken.
Elke klacht wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Taxibedrijf van Meurs handelt een klacht in principe binnen drie weken af. Is dit niet mogelijk, dan wordt u op de hoogte gehouden van de stand van zaken. U krijgt binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging en indien mogelijk ook een inhoudelijke reactie of een voorstel voor een oplossing. Het is mogelijk dat wij contact met u opnemen voor nadere toelichting of aanvullende informatie. Uiteraard zal er zorgvuldig met uw vertrouwelijke informatie worden omgegaan. Gegronde kritiek wordt door Taxibedrijf van Meurs gewaardeerd. Dit geeft ons namelijk de mogelijkheid om onze dienstverlening nog verder te optimaliseren. Klachten wegen zwaar in de evaluatie van onze organisatie, dus waar mogelijk worden maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. 

Onze jarenlange ervaring met onder andere het leerlingenvervoer heeft ons geleerd dat het vooraf duidelijk stellen van gedragsregels in het voertuig een soepel en veilig verloop van het vervoer bevordert. Hierdoor worden klachten en problemen voorkomen. Klachten die leerlingen, deelnemers of ouders/verzorgers/begeleiders hebben naar aanleiding van onze chauffeurs, de afdeling planning, of waarbij onze onderneming in de breedste zin van het woord bij betrokken is, kunnen op diverse manieren geuit worden. Mocht de chauffeur aangesproken worden, dan zal hij/zijn bij binnenkomst op de centrale, daar direct melding van maken. Klachten die telefonisch worden gemeld worden meteen in behandeling genomen. De afdeling planning zal optreden als bemiddelaar. Er wordt direct contact opgenomen met betrokkenen om het verhaal zo compleet mogelijk te belichten. Door onderling overleg wordt getracht de klacht zo snel mogelijk op te lossen. Van iedere klacht wordt een melding gemaakt. Dringende klachten worden meteen kenbaar gemaakt aan de opdrachtgever. De voortgang wordt bewaakt door de kwaltiteitscoördinator. Mocht u desondanks nog steeds niet tevreden zijn, verzoeken wij u om dit kenbaar te maken bij de kwaltiteitscoördinator via kwaliteitscoordinator@taxivanmeurs.nl
 
Klokkenluidersregeling
Indien een personeelslid of een cliënt klachten heeft die onder andere betrekking hebben op de organisatie, op individuen of op cliënten, kunnen deze klachten anoniem kenbaar gemaakt worden. Deze klachten zullen vertrouwelijk en objectief beoordeeld worden door de compliance officer. U kunt de klachten mailen naar complianceoffice@taxivanmeurs.nl
 
Onze klachtenafhandeling is gebaseerd op de voorwaarden die gesteld worden aan het ISO-certificaat. Door onszelf diversen malen per jaar te toetsen aan de voorwaarden van de ISO-certificering kunnen wij de kwaliteit waarborgen. Het telkens verlengen van het ISO-certificaat aan Taxibedrijf van Meurs is een maatstaf daarvoor.