Leerlingenvervoer

Wat is leerlingenvervoer?

Kinderen kunnen niet altijd zelf naar school. Ze hebben bijvoorbeeld een beperking of de school ligt heel ver weg. Deze kinderen kunnen gebruikmaken van leerlingenvervoer.

Leerlingenvervoer is voor kinderen die niet zelfstandig of niet onder begeleiding van ouders/verzorgers van en naar een basisschool, speciale school voor basisonderwijs, of een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs kunnen reizen.

Hoe heeft TVM het leerlingenvervoer geregeld?

Aan de hand van leerlingenlijsten worden de deelnemers aan het vervoer ingedeeld in een rit. Aan iedere rit wordt een vaste chauffeur met steeds hetzelfde voertuig gekoppeld. Bij het opstellen van de ritten wordt rekening gehouden met de schooltijden, reistijd, beperkingen van de te vervoeren leerlingen, busgrootte en de veiligheid van de leerlingen. Wanneer de ritplanning gereed is, worden proefritten zonder passagiers gereden. Aanpassing van de rit is dan mogelijk voordat de definitieve ritplanning start. In de periode van het proefrijden zal de chauffeur kennismaken met de leerling en zijn/haar ouders/verzorgers.

Heb ik recht op leerlingenvervoer?

De gemeente moet volgens de wet zorgen voor passend vervoer voor alle kinderen naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school of speciaal onderwijs.
De gemeente regelt het leerlingenvervoer. De gemeente heeft daarbij veel vrijheid, waardoor het in iedere gemeente anders georganiseerd kan zijn. De gemeente bepaalt dus of een kind in aanmerking komt voor het leerlingenvervoer. De gemeente zal daarbij onder andere kijken naar de mogelijkheden van het kind en/of de afstand tot de school. In veel gemeentes moet een kind op minstens zes kilometer afstand van school wonen.

Welke mogelijkheden uw gemeente precies heeft kunt u navragen bij de gemeente zelf.

Waar moet ik zijn?

Leerlingenvervoer vraagt u aan bij uw gemeente. De gemeente heeft hiervoor speciale aanvraagformulieren. U moet de vergoeding ieder jaar opnieuw aanvragen. Doe dat op tijd want de gemeente mag een aantal weken uittrekken voor het behandelen van uw aanvraag.


Vul onderstaand u postcode in voor meer informatie in uw gemeente.

Voor welke gemeenten regelt TVM het vervoer

Taxibedrijf van Meurs B.V. regelt voor onderstaande gemeenten het leerlingenvervoer: