Dagbestedingsvervoer

Wat is dagbestedingsvervoer?

Dagbestedingsvervoer is vervoer van en naar een AWBZ-dagbesteding (het woon-werk-vervoer).
Het doel is mensen die ondersteunende of activerende begeleiding krijgen gedurende een dagdeel in een AWBZ-instelling, vervoer van en naar de instelling te bieden.
Dit vervoer wordt georganiseerd via de AWBZ-zorginstelling.

Heb ik recht op dagbestedingsvervoer?

Als u een vorm van dagbesteding ontvangt, dan heeft u ook recht op vervoer naar en van de instelling. Oftewel hebt u een beperking en gaat u voor begeleiding en/of behandeling naar een AWBZ-instelling (bijvoorbeeld een zorgboerderij of een activiteitencentrum) of een dagcentrum voor volwassenen? Dan kunt u het vervoer daar naartoe vergoed krijgen. Het moet wel gaan om een medisch noodzakelijk vervoer. Dat betekent dat u door uw slechte gezondheid of beperking niet zelfstandig kan reizen, maar gebracht en gehaald moet worden.
In het indicatiebesluit van het CIZ is na te lezen of die medische noodzaak aanwezig is.

Waar moet ik zijn?

De zorgaanbieder die de dagbesteding levert, organiseert ook het vervoer. Voor dagbestedingsvervoer kunt u contact opnemen met de zorginstelling waar u dagbesteding ontvangt.

Zorgaanbieders waarvoor TVM dagbestedingsvervoer voor verzorgt

Zorgaanbieders waarvoorTaxibedrijf van Meurs het dagbestedingsvervoer verzorgt:

Daelzicht Noord-Limburg
Daelzicht Midden-Limburg
Daelzicht Zuid-Limburg
Novi-zorg
Stichting Oase
Xonar (drie regio’s)

Meander
Koraal groep: Gastenhof (drie regio’s)